สั่งซื้อ-ติดต่อเรา

10/29 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73000
โทร.097-117-2665 คุณพัชภรณ์ แสงโสภา
ไอดีไลน์ : zzzzz…..zzzzz (เซด 5 ตัว จุด 5 ตัว เซด 5 ตัว)
อีเมล์ : stickeronline@hotmail.com

ขั้นตอนการสั่งป้ายเตือน-ป้ายห้าม และการชำระเงิน
– ลูกค้าสามารถสั่งป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย มีโค้รหัสสินค้าทุกป้าย
– แจ้งรหัสสินค้าและสั่งซื้อได้ทางไลน์ ทางอีเมล์
– ชำระเงินค่าป้ายแล้ว โปรดส่งสลิปการโอนทางไลน์

โปรดโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวัดไร่ขิง (สามพราน)

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายธนิต บุญเจริญ
เลขที่บัญชี 406-815883-3

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซี อ้อมใหญ่
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาว พัชภรณ์ แสงโสภา
เลขที่บัญชี 012-0-65915-6

ธนาคารกรุงไทย สาขาอ้อมใหญ่
บัญชีีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นางสาวพัชภรณ์ แสงโสภา
เลขที่บัญชี 741-0-04690-2

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีอ้อมใหญ่
บัญชีีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นางสาวพัชภรณ์ แสงโสภา
เลขที่บัญชี 586-2-16871-4

ยึดหลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง Safety First

Safety First คืออะไร
Safety First หรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า ปลอดภัยไว้ก่อน เป็นหลักการที่ไม่ว่าจะกระทำการใดก็แล้วแต่ ให้ยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ โดยสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้จากความไม่ประมาทเลินเล่อ มีสติ และระมัดระวัง ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด เหล่านี้จะสามารถป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้

หลัก Safety First ในโรงงาน คืออะไร
โรงงาน หมายถึง สถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ มีทั้งใหญ่และเล็กแตกต่างกันไป ภายในโรงงานจะประกอบไปด้วยแรงงานคนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ภายในโรงงานอาจมีเครื่องจักกลหรือเครื่องมือต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีแตกต่างกันไป หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะสามารถมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำไรแตกต่างไปตามความรุนแรง หากผลกระทบจากอุบัติน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานเท่าใด แต่หากได้รับความบาดเจ็บมาก อาจถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต โรงงานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาคนงาน กรณีที่เสียชีวิตก็ต้องเสียกำลังคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตอีกด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลกำไรก็ลดลง

หลัก Safety First ในโรงงาน หรือหลักปลอดภัยไว้ก่อนในโรงงานนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มอัตราความปลอดภัยขึ้น เมื่อมียึดหลัก Safety First การระมัดระวังและป้องกันจะทำให้เราสามารถลดการบาดเจ็บและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงได้ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 จึงมีข้อกฎหมายบัญญัติไว้ ว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งแพ่งและอาญา ในเรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน (Safety First)

หลัก Safety First ภายในโรงงาน ทำได้อย่างไร
เราสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติภัยจากการทำงานในโรงงานได้ โดยการเพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ป้องกันจากตัวบุคคล
    – ควรมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม บางโรงงานอาจมีเครื่องป้องกันทางด้านสารเคมีเพื่อไม่ให้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งจุดนี้ห้ามพนักงานละเลยโดยเด็ดขาด เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกด้านของโรงงานอย่างเคร่งครัด
  1. ป้องกันจากเครื่องมือเครื่องใช้
    โรงงานควรมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องมืออย่างเป็นระบบระเบียบ และควรมีการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานตามมา
  1. ป้องกันจากสภาพแวดล้อม
    โรงงานควรจัดพื้นที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีความปลอดภัย สะอาด และเป็นระเบียบ

แม้จะมีหลักการและกฎเกณฑ์กำหนดขึ้นอย่างตายตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะเกิดผลสูงสุด จึงจะสามารถประสบความสำเร็จตามหลัก Safety First หรือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างยั่งยืน

ที่มา

http://www.factorysafety2u.com
www.sipotec.ac.th

มี 3 เหตุผล ทำไมโรงงานของคุณจึงต้องใช้ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย

อาจเป็นเหตุผลที่ฟังดูแล้วอาจเป็นคำพูดที่ตรงเกินไปหรือไม่ก็ไม่ทราบได้นครับว่า เมื่อโรงงานจำเป็นต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย มี 3 เหตุผลหลักๆ เมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องมีผลตามมา เมื่อท่านได้อ่าน 3 เหตุผลนี้แล้วท่านอาจจะนั่งอมยิ้มแล้วบอกกับตัวเองว่า เออจริงของมันว่ะ ผู้เขียนจึงเกริ่นนำตั้งแต่ต้นว่าเป็นคำพูดที่อาจพูดตรงเกินไป ผู้อ่านอาจจะรับไม่ได้ แต่มันก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นว่า จำเป็นต้องใช้ป้ายสัญญลักษณ์ หรือป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยนี้มาติดตั้งในโรงงานอุตสหกรรม หรือในไซด์งานของเราแล้วล่ะ มาดูกัน 3 เหตุผลที่ว่านี้มันคืออะไร?

สร้างโรงงานใหม่ อืมใช่เลย เมื่อคุณสร้างโรงงานใหม่ มีเครื่องจักร มีทางเข้าออก มีแผนกต่างๆ มีทางหนีไฟ มีห้องแลป มีห้องเก็บสารเคมี มีระบบป้องกันอัคคีภัย ถังดับเพลิง วิธีใช้ถังดับเพลิง สำหรับให้เจ้าหน้าที่ และพนักงานในโรงงานได้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โรงงานเปิดใหม่จำเป็นจะต้องใช้ป้ายเตือน ป้ายห้าม และป้ายรักษาความปลอดภัยต่างๆ นี่เป็นเหตุผลข้อแรกที่ต้องใช้ เพราะถ้าไม่มีป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยเหล่านี้คุณจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจจากเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องนั่นเอง

เหตุผลประการที่สอง โรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดทำการแล้ว ติดป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยแล้ว แต่ไม่ครบทุกแผนก อาจติดเฉพาะป้ายที่จำเป็น เดือนนี้เจ้าพนักงานของรัฐเข้ามาตรวจโรงงาน หากมีป้ายใดป้ายหนึ่งขาดหาย หรือเคยแจ้งเตือนไว้แล้วยังไม่ได้ปฏิบัติ ก็อาจโดนตักเตือน หรือสั่งปรับได้ จึงจำเป็นต้องสั่งป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัยไปติดตั้งให้ครบตามระเบียบที่ถูกต้องเช่นกัน

เหตุผลประการที่สาม อันนี้เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นที่สุด เพราะการทำป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายความปลอดภัย เฉพาะที่สั่งจาก AS3+STICKERSHOP จะใช้งานได้นานมากๆหลายปีจนลืม เพราะสั่งทีใช้ลืมไปเลยหลายปี มีบางป้ายที่อาจซีดจางด้วยกาลเวลา เมื่อมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ หรือเห็นว่าไม่สามารถเตือนความปลอดภัยได้แล้ว จึงจำเป็นต้องสั่งป้ายใหม่มาแทนป้ายเตือนอันใหม่

ไม่ว่าด้วยเหตุผลข้อใดก็แล้วแต่ ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความปลอดภัยให้กับกิจการของท่าน รวมถึงให้ความสำคัญกับพนักงาน บุคคากร ทรัพยากรบุคคล ทรัพย์สินและธุรกิจของท่าน แจ้งเตือนความปลอดภัยให้ครบทุกจุดเสี่ยง กันไว้ดีกว่าแก้ SAFETY FIRST

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-15

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย


รหัส HM-15
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-14

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

รหัส HM-14
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-12

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

รหัส HM-12
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-12

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย


รหัส HM-12
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-10

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

รหัส HM-10
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-09

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

รหัส HM-09
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย รหัส HM-08

สติ๊กเกอร์สารเคมี-ติดรถบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย

รหัส HM-08
ขนาด 30×30 ซม.
ราคา 100.-