ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง รหัส PR-34

9209

ป้าย “ห้ามเข้า” ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นป้ายข้อบังคับ ที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ หรือสถานที่ก่อสร้างเฉพาะ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีภาพเงาของบุคคลที่เข้าไปในพื้นที่โดยมีวงกลมสีแดง และขีดทับไว้ ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามเข้า” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับทางเข้าไซต์ก่อสร้างหรือบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย

ป้ายห้ามเข้าเขตก่อสร้าง รหัส PR-34
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI