ป้ายห้ามรถจักรยาน และมอเตอร์ไซค์ผ่าน รหัส PR-30

3990

ป้าย “ห้ามจักรยาน และมอเตอร์ไซค์” “Bicycle Prohibition” คือป้ายจราจรที่ใช้ระบุว่าห้ามใช้จักรยานในพื้นที่เฉพาะหรือบนถนนหรือเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งโดยเฉพาะ ป้ายประเภทนี้มักมีรูปร่างเป็นวงกลมและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาของจักรยานที่มีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ป้ายนี้อาจมีข้อความเพิ่มเติม เช่น “ห้ามจักรยาน” หรือ “ห้ามมอเตอร์ไซค์”

หรือป้าย “จักรยานยนต์ทางผ่าน” เป็นเครื่องหมายจราจรที่ใช้เพื่อเตือนผู้ขับขี่ว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่บนถนนและเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังเมื่อขับผ่าน ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีพื้นหลังสีเหลืองพร้อมข้อความและสัญลักษณ์สีดำ ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาของรถจักรยานยนต์และลูกศรชี้ไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อระบุทิศทางที่รถจักรยานยนต์กำลังเดินทาง ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือน เช่น “ข้อควรระวัง: มอเตอร์ไซค์ผ่าน” หรือ “ระวังมอเตอร์ไซค์” โดยทั่วไปแล้วเครื่องหมายนี้จะใช้ในพื้นที่ที่มีปริมาณรถจักรยานยนต์สัญจรมากหรือรถจักรยานยนต์อาจมองเห็นได้ยาก

ป้ายห้ามรถจักรยาน รหัส PR-30
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI