ป้ายห้ามดื่มน้ำ รหัส PR-29

2591

ป้าย “ห้ามดื่มน้ำ” คือป้ายความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่า ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ำจากแหล่งเฉพาะหรือภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีภาพเงาของบุคคลที่ดื่มน้ำ หรือแก้วน้ำจากแหล่งน้ำ โดยมีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามดื่มน้ำ” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับแหล่งน้ำที่ห้ามดื่ม เพื่อให้ผู้คนเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย

ป้ายห้ามดื่มน้ำ รหัส PR-29
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI