ป้ายห้ามโดยสารลิฟท์ รหัส PR-25

5309

ป้าย “ห้ามใช้ลิฟต์” คือป้ายความปลอดภัย หรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้ลิฟต์ในพื้นที่เฉพาะ หรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีภาพเงาของบุคคลที่เข้าไปในลิฟต์โดยมีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามใช้ลิฟต์” โดยปกติแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับลิฟต์ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย

ป้ายห้ามโดยสารลิฟท์ รหัส PR-25
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI