ป้ายห้ามเปิดน้ำ รหัส PR-21

4206

ป้าย “ห้ามเปิดก๊อกใช้น้ำ” คือป้ายความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้เปิดก๊อกน้ำหรือก๊อกในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักเป็นรูป ก๊อกน้ำโดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ เพื่อระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามเปิดก๊อกน้ำ” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับก๊อกน้ำ หรือก๊อกที่ไม่อนุญาตให้เปิด เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย

ป้ายห้ามเปิดน้ำ รหัส PR-21
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI