ห้ามใช้รถยก รหัส PR-17

2713

ป้าย “ห้ามรถยก” “Forklift Prohibition” เป็นป้ายความปลอดภัยที่ใช้เพื่อระบุว่ารถยกไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาของรถยกโดยมีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “อันตราย: ไม่อนุญาตให้ใช้รถยก” หรือ “ห้ามใช้รถยก” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามรถยก เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในโกดัง โรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้รถยก

ห้ามใช้รถยก รหัส PR-17
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI