ป้ายห้ามจอดรถ รหัส PR-21

5634

ป้าย “ห้ามจอดรถ” “No Parking” เป็นป้ายข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้จอดรถในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักเป็นรูปเงาของรถที่มีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามจอดรถ” หรือ “ห้ามจอดรถ” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามจอดรถ เพื่อให้ผู้คนเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในบริเวณที่จอดรถจำกัด หรือบริเวณที่ยานพาหนะอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัย

ป้ายห้ามจอดรถ รหัส PR-21
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI