ป้ายห้ามถ่ายรูป รหัส PR-07

4778

ป้าย “ห้ามถ่ายภาพ” เป็นป้ายข้อบังคับ หรือคำแนะนำที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพในพื้นที่เฉพาะ หรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีสัญญลักษณ์เป็นกล้องถ่ายรูป โดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามถ่ายภาพ” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามถ่ายภาพ เพื่อให้ผู้คนมองเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย

ป้ายห้ามถ่ายรูป รหัส PR-07
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI