ห้ามหยดน้ำมัน รหัส PR-05

4282

ป้าย “ห้ามหยดน้ำมัน” คือสัญลักษณ์ความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้หยดน้ำมันในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีรูปหยดน้ำมัน โดยมีวงกลมสีแดงและฟันทับ แสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามหยดน้ำมัน” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามมีน้ำมันหยด เพื่อให้ผู้ใช้เครื่องจักรสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในสถานที่ซึ่งการหยดของน้ำมัน อาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรนั้นๆ ได้

ห้ามหยดน้ำมัน รหัส PR-05
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI