ป้ายโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน รหัส FR-01

4084

ความหมายของป้ายโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน FIRE PHON “สีแดง”
ใช้สำหรับการโทรฉุกเฉินแจ้งเหตุเพลิงไหม้-ไฟไหม้

ป้ายโทรศัพท์เฉพาะฉุกเฉิน FIRE PHON
รหัส FR-01

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI