หน้าแรก ป้ายความปลอดภัยสีเขียว

ป้ายความปลอดภัยสีเขียว

ป้ายความปลอดภัย (ป้ายเซฟตี้) ป้ายที่บอกให้ผู้พบเห็นทราบถึงความหมายว่า จะต้องปฎิบัติเช่นไรเมื่อเห็นป้ายความปลอดภัยนี้ และมีความหมายที่สื่อด้วยรูปภาพ และตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจริงๆแล้วป้ายความปลอดภัยควรเป็นภาษาสากล คือภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางที่ผู้คนทั่วโลกใช้สื่อสารกัน ป้ายความปลอดภัยจึงควรบรรจุภาษาอังกฤษลงไปบนแผ่นป้ายเซฟตี้นั้น เพื่อการอ่านที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ป้ายความปลอดภัยในประเทศไทย จึงมีภาษาไทยและอังกฤษอยู่ในป้ายความปลอดภัยนี้ ป้ายความปลอดภัยสีเขียว สำหรับใช้บ่งบอกให้ผู้คนที่พบเห็นได้ทราบว่า ป้ายนี้ติดไว้เพื่อให้ได้ปฏิบัติ ทราบว่าต้องทำอย่างไร เช่น ป้ายทางหนีไฟ มีภาพลูกศรชี้ลงด้านล่าง ทำให้ผู้พบเห็นได้ทราบว่าต้องลงไปตามภาพลูกศรตามป้ายนี้ และปฏิบัติได้เพื่อความปลอดภัยเป็นต้น..