วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023
หน้าแรก ป้ายดับเพลิง

ป้ายดับเพลิง

ป้ายถังดับเพลิง (สีแดง) ป้ายนี้มีอความจำเป็นอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องการดับเพลิงเมื่อเหตุการณ์ไฟไหม้สถานที่ต่างๆ เช่น อาคาร สำนักงาน โรงงาน ออฟฟิศ ตึกสูง เราจะต้องมีป้ายเกี่ยวกับการดับเพลิงเอาไว้ทุกจุดที่จำเป็น ถ้าเป็นตึกสูงๆหล้ายสิบชั้นควรติดตั้งเครื่องดับเพลิงและป้ายดับเพลิงเอาไว้ แสดงให้เห็นป้ายที่เด่น ชัดเจน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เพลิงไหม้ ผู้พบเห็นสามารถดับเพลิงได้ทันที ระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ในจุดที่ติดตั้งถังดับเพลิงควรมีป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิง มีภาพขั้นตอนการใช้ถังดับเพลิง เพื่อให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ ได้ทำตามวิธีใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในชวิตและทรัพย์สินโดยรวม ป้าถังดับเพลิงจึงจำเป็นต้องติดตั้งไว้ในจุดที่เด่น มองเห็นได้ชัดเจน.