วันจันทร์, มิถุนายน 5, 2023
หน้าแรก ป้ายบังคับสีน้ำเงิน

ป้ายบังคับสีน้ำเงิน

ป้ายบังคับ เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายบังคับสีน้ำเงิน สำหรับใช้ติดตั้งไว้ในจุดต่างๆ ที่ต้องการสื่อสารกับผู้พบเห็นทั่วไป หรือพนักงาน คนงานในโรงงาน ออฟฟิศ สำนักงาน ฯลฯ เช่นบังคับให้ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมี บังคับให้ต้องสวมเอี๊ยม บังคับให้ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในจุดเสี่ยง และอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงจำเป็นต้องติดตั้งป้ายบังคับนี้ไว้ในแต่ละจุด หรือแต่ละแผนกในองค์กรนั้นๆ เป็นต้น.