หน้าแรก ป้ายห้ามสีแดง

ป้ายห้ามสีแดง

ป้ายห้าม ป้ายห้ามสีแดง ป้ายห้ามส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นภาพวงกลมสีแดง มีเส้นคาดตรงกลางแนวเฉียง ด้านในเป็นภาพต่างๆ ที่ต้องการจะห้าม ซึ่งป้ายห้ามนี้มีความหลากหลายของภาพ เช่นเราจะพบเห็นกันบ่อยๆคือ ห้ามถ่ายรูป ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ห้ามรับประทานอาหาร ฯลฯ ส่วนใหญ่จะพบในจุดสำคัญๆ เช่น ในห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน ออฟฟิศ สำนักงาน สถานที่ราชการ ฯลฯ