หน้าแรก ป้ายห้าม-ป้ายเตือน

ป้ายห้าม-ป้ายเตือน

ป้ายเตือน ป้ายห้าม มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเตือนไม่ให้เกิดอันตราย ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายเตือนจะถูกติดตั้งไว้ในที่ๆมองเห็นได้ชัดเจน ในโรงงานอุตสาหกรรม ในไซด์งานก่อสร้าง ในออฟฟิศ สำนักงาน รวมไปถึงถนนหนทางสัญจรทางบก เช่นป้ายจราจรต่างใช้ป้ายห้าม และป้ายเตือนเหล่านี้กันอย่างแพร่หลาย ป้ายเตือนและป้ายห้าม เป็นป้ายสากลที่นิยมใช้เป็นภาษาอังกฤษระบุลงในแผ่นป้าย ในประเทศไทยมีการใช้ 2 ภาษาคือมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น บางโรงงานในประเทศไทยมีภาษาพม่า (เมียนม่า) อีกหนึ่งภาษาที่ถูกบรรจุไว้ในป้ายเตือนและป้ายห้ามอีกด้วย เนื่องจากในประเทศไทยมีแรงงานพม่ายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินนั่นเอง.