วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023
หน้าแรก ป้ายเตือนสีเหลือง

ป้ายเตือนสีเหลือง

ป้ายเตือนความปลอดภัย ป้ายเตือนสีเหลือง ใช้ติดตั้งเพื่อเตือนความปลอดภัยต่างๆ เพื่อสื่อสารให้ผู้พบเห็นป้ายนี้ระวังเหตุที่อาจเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นได้เสมอ เช่นป้ายระวังประกายไฟ ป้ายไฟฟ้าแรงสูง ระวังรถยก ระวังอันตรายจากเครื่องจักร ฯลฯ ผู้พบเห็นจึงต้องระวังและปฏิบัติ เช่นไม่เข้าไปใกล้แนวไฟฟ้าแรงสูง หรือไม่เข้าใกล้ตัวเครื่องจักรจนเกินไป เพราะอาจเกิดอันตรายได้ เหล่านี้จุดที่จำเป็น จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตราย จึงจำเป็นต้องมีป้ายเตือน (สีเหลือง) ติดไว้ในจุดที่จำเป็นในแต่ละองค์กร เช่นโรงงานอุตสาหกรรม ไซด์งานทั้งอินดอร์ หรือเอาท์ดอร์เป็นต้น.