หน้าแรก แท็ก ป้ายห้ามวางสิ่งของบริเวณนี้

แท็ก: ป้ายห้ามวางสิ่งของบริเวณนี้

ป้ายห้ามวางสิ่งของ รหัส PR-23

ป้าย "ห้ามวางสิ่งของ" "Prohibition of Placing Objects" คือสัญลักษณ์ความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้วางสิ่งของใดๆ ในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาดำของวัตถุที่วางอยู่ในพื้นที่โดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามวางวัตถุที่นี่" หรือ "วัตถุต้องห้าม" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามวางสิ่งของ เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย ป้ายห้ามวางสิ่งของ รหัส PR-23 ขนาด 20×30...