วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023
หน้าแรก แท็ก ป้ายห้ามสีแดง

แท็ก: ป้ายห้ามสีแดง

ป้ายห้ามเปิดน้ำ รหัส PR-21

ป้าย "ห้ามเปิดก๊อกใช้น้ำ" คือป้ายความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้เปิดก๊อกน้ำหรือก๊อกในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักเป็นรูป ก๊อกน้ำโดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ เพื่อระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามเปิดก๊อกน้ำ" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับก๊อกน้ำ หรือก๊อกที่ไม่อนุญาตให้เปิด เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายห้ามเปิดน้ำ รหัส PR-21 ขนาด 20×30 ซม. - เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.- - รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.- ขนาด...

ป้ายห้ามดื่มน้ำ รหัส PR-22

ป้ายห้ามดื่มน้ำ รหัส PR-22 ขนาด 20×30 ซม. - เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.- - รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.- ขนาด 30×45 ซม. - เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.- - รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ป้ายห้ามวางสิ่งของ รหัส PR-23

ป้าย "ห้ามวางสิ่งของ" "Prohibition of Placing Objects" คือสัญลักษณ์ความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้วางสิ่งของใดๆ ในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาดำของวัตถุที่วางอยู่ในพื้นที่โดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามวางวัตถุที่นี่" หรือ "วัตถุต้องห้าม" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามวางสิ่งของ เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย ป้ายห้ามวางสิ่งของ รหัส PR-23 ขนาด 20×30...

ป้ายห้ามเปิดวาล์ว รหัส PR-36

ป้าย "ห้ามเปิดวาล์ว" เป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้เปิดวาล์วในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีรูปมือกำลังเปิดวาล์ว โดยมีวงกลมสีแดงและฟันทับ ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามเปิดวาล์ว" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับวาล์วซึ่งไม่อนุญาตให้เปิด เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายห้ามเปิดวาล์วรหัส PR-36 - สั่งเฉพาะแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์อย่างเดียว - สั่งสติ๊กเกอร์ติดลงบนแผ่นอาคริลิคสีขาว หนา 2.5 มิล ขนาด 20×30 ซม. - เฉพาะสติ๊กเกอร์...