หน้าแรก แท็ก ป้ายห้ามใช้โทรศัพท์

แท็ก: ป้ายห้ามใช้โทรศัพท์

ป้ายห้ามใช้โทรศัพท์ รหัส PR-15

ป้าย "ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ" "Mobile Phone Prohibition" คือป้ายความปลอดภัยหรือข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะมีภาพเงาของโทรศัพท์มือถือที่มีวงกลมสีแดงและมีเครื่องหมายทับ แสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ" หรือ "ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ" โดยทั่วไปแล้วป้ายดังกล่าวจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย ป้ายห้ามใช้โทรศัพท์ รหัส PR-15 ขนาด 20×30 ซม. - เฉพาะสติ๊กเกอร์...