วันจันทร์, มิถุนายน 5, 2023
หน้าแรก แท็ก ป้ายห้าม Do Not Touch the Working Machinery

แท็ก: ป้ายห้าม Do Not Touch the Working Machinery

ป้ายห้ามแตะต้องเครื่องจักรกำลังทำงาน รหัส PR-26

ป้ายห้าม "ห้ามสัมผัสเครื่องจักรที่กำลังทำงาน" Do Not Touch the Working Machinery เป็นเครื่องหมายความปลอดภัยที่ใช้เตือนผู้คนไม่ให้สัมผัสหรือใช้งานเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่ ป้ายประเภทนี้มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหากมีคนสัมผัสกับเครื่องจักรที่กำลังเคลื่อนที่หรือกำลังขับเคลื่อน ป้ายมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง และมีพื้นสีขาวพร้อมสัญลักษณ์หรือข้อความสีขาว บนพื้นสีแดงมีสัญญลักษณ์รูปเฟือง และรูปมือโดยมีวงกลมสีแดงและขีดทับไว้ ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม บนป้ายมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและกระชับ เช่น "อันตราย: ห้ามแตะต้องเครื่องจักรที่ใช้งาน" ภาษาอังกฤษมีข้อความ Do Not...