วันเสาร์, มิถุนายน 3, 2023
หน้าแรก แท็ก ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์

แท็ก: ห้ามใช้รถโฟล์คลิฟท์

ห้ามใช้รถยก รหัส PR-17

ป้าย "ห้ามรถยก" "Forklift Prohibition" เป็นป้ายความปลอดภัยที่ใช้เพื่อระบุว่ารถยกไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาของรถยกโดยมีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "อันตราย: ไม่อนุญาตให้ใช้รถยก" หรือ "ห้ามใช้รถยก" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามรถยก เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในโกดัง โรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้รถยก ห้ามใช้รถยก รหัส...