หน้าแรก แท็ก Do Not Park Truck

แท็ก: Do Not Park Truck

ห้ามจอดรถบรรทุก รหัส PR-20

ป้าย "ห้ามจอดรถบรรทุก" เป็นป้ายข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่า ห้ามจอดรถบรรทุก Do Not Park Truck ในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักจะเป็นรูปเงาดำของรถบรรทุกที่มีวงกลมสีแดงและฟันทับ ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามรถบรรทุก" หรือ "ห้ามจอดรถบรรทุก" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามจอดรถบรรทุก เพื่อให้ผู้คนเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในบริเวณที่รถบรรทุกอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัย ห้ามจอดรถบรรทุก รหัส...