หน้าแรก แท็ก No Parking

แท็ก: No Parking

ป้ายห้ามจอดรถ รหัส PR-21

ป้าย "ห้ามจอดรถ" "No Parking" เป็นป้ายข้อบังคับที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้จอดรถในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายมักเป็นรูปเงาของรถที่มีวงกลมสีแดงและทับไว้ เพื่อแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจรวมถึงข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น "ห้ามจอดรถ" หรือ "ห้ามจอดรถ" โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ห้ามจอดรถ เพื่อให้ผู้คนเห็นและเข้าใจข้อจำกัดได้ง่าย ป้ายประเภทนี้มักใช้ในบริเวณที่จอดรถจำกัด หรือบริเวณที่ยานพาหนะอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสิ่งกีดขวางด้านความปลอดภัย ป้ายห้ามจอดรถ รหัส PR-21 ขนาด 20×30 ซม. -...