ป้ายถังดับเพลิงเคมี FIRE EXINGUISHRE รหัส FR-06

4575

ป้ายถังดับเพลิงเคมี ภาพป้ายแสดงสัญลักษณ์ถังดับเพลิงชนิดเคมี FIRE EXINGUISHRE แสดงภาพถังที่แตกต่าง เพื่อแยกแยะชนิดของถังดับเพลิงแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบเบื้องต้นว่าเป็นถังดับเพลิงชนิดเคมี ป้ายสัญลักษณ์นี้จำเป็นต้องติดตั้งไว้ข้างถังดับเพลิง เพื่อแสดงให้เห็นจุดตำแหน่งและที่ตั้งของถังดับเพลิง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการดับเพลิง หากเกิดเพลิงไหม้ มีทั้งแบบสะท้อนแสง และแบบธรรมดา ติดตั้งรวมแผ่านอาคริลิค หรือแยกใช้เฉพาะสติ๊กเกอร์ก็ได้ แล้วแต่ผู้ใช้นำไปติดตั้ง

ป้ายถังดับเพลิงเคมี รหัส FR-06
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI