ห้ามเปลี่ยนหัวข้อ รหัส PR-11

2080

ป้าย “ห้ามเปลี่ยนข้อต่อ” เป็นเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่ใช้เพื่อระบุว่าไม่อนุญาตให้เปลี่ยนล้อเจียรในพื้นที่เฉพาะหรือในบางสถานการณ์ ป้ายประเภทนี้มักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีขอบสีแดงตัดกับพื้นหลังสีขาว ตรงกลางของป้ายอาจมีรูปเงาดำของคนกำลังเปลี่ยนล้อเจียรโดยมีวงกลมสีแดงและฟันทับ ซึ่งแสดงว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อความบนป้ายอาจมีข้อความเตือนที่ชัดเจนและรัดกุม เช่น “ห้ามเปลี่ยนล้อเจียร” โดยทั่วไปแล้วป้ายจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใกล้กับบริเวณที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนล้อเจียร เพื่อให้ผู้คนสามารถเห็นและเข้าใจคำเตือนได้ง่าย

ห้ามเปลี่ยนหัวข้อ รหัส PR-11
ขนาด 20×30 ซม.
– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 100.-
– รวมแผ่นอาคริลิค ราคา 150.-

ขนาด 30×45 ซม.

– เฉพาะสติ๊กเกอร์ ราคา 150.-
– รวมแผ่นอาคริลิก ราคา 250.-

ขายไฟล์ลายเส้น AI